เซ็กซ์ของคู่ที่เหมาะสม

 

 
ถ้าคุณดึงดูดความสนใจทางเพศผู้ที่มีเซ็กซ์กับคุณ บุคคลเหล่านี้จะมีความผูกพันกับคุณ จะอยู่ในสถานะที่มีความผูกพันที่เหนียวแน่นต่อกัน คุณจะพบว่าตัวเองสามารถค้นพบบุคคลเหล่านี้ได้ และทำให้คุณเกิดความสนิทสนม และเกิดความรักขึ้นจากความสนิทสนมที่งอกงามคุณพบว่าจะเกิดการดึงดูดความสนใจและความสอดคล้องกันในเรื่องเซ็กซ์จะมีมากขึ้นและมากขึ้น

เมื่อคุณได้แสดงบทอัศจรรย์ทางเพศสัมพันธ์ของคุณ และคู่รัก คุณรู้ว่ามีความสามารถที่จะมีความสุขในรักได้ด้วยกัน มีความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเมื่อคุณได้สัมผัสลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างของกันและกัน คุณรู้ว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นระหว่างคุณ มันเป็นเหมือนของขวัญจากสวรรค์ที่ทำให้คุณอยู่ร่วมกันในความรัก ช่วยพาคุณทั้งสองไปสู่ความเข้าใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆ แล้วคุณยินดีต้อนรับมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และใช้โอกาสนั้นเสริมสร้างความรักอันน่าอัศจรรย์สำหรับคุณและคนรัก คุณจำได้ดีถึงสัดส่วนต่างๆที่ควร

กล่าวถึงหรือความสัมผัส คุณได้พูดกันถึงความต้องการ บอกทุกอย่างแก่กันและกัน เหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนภาพ เมื่อคุณและคู่รักได้กลับเข้าสู่บทรักอีกครั้ง คุณสามารถที่จะแสดงให้คู่ของคุณรู้ว่า คุณรู้สึกอย่างไร เจ็บปวดหรือไม่ และคุณก็จะได้รับการปลอบประโลมด้วยความรักจากเขา คุณจะจำได้ถึงเมื่อเวลาที่ได้แสดงบทรักกัน มันเป็นเวลาที่เราเรียกหาความรักกันได้อย่างง่ายๆ คุณจะตอบสนองด้วยความรู้สึกที่ อบอุ่น คุณรู้ว่าคุณทั้งสองสามารถฝ่าฟันข้อยุ่งยากบางเรื่องออกไปได้ คุณก็จะพบทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบที่คุณทั้งสองจะเดินทางไปด้วยกันสู่ความสุขสันต์

และคุณก็รู้สึกอีกว่ามันเป็นเวลาของคุณทั้งคู่โดยแท้จริง เป็นเวลาที่จะเรียนรู้บทเรียนซึ่งกันและกัน แล้วเมื่อเวลาเหล่านี้ได้สิ้นสุดลงและบทเรียนได้จบแล้ว คุณควรปล่อยคู่รักของคุณไปด้วยความรักและความขอบคุณ เป็นของขวัญที่คุณทั้งเป็นผู้ได้รับและเป็นผู้ให้ ปล่อยไปโดยไม่เหนี่ยวรั้งเอาไว้ แม้แต่ในความทรงจำ เพื่อที่คุณจะได้เสาะหาคู่ที่แท้จริงของคุณ คุณได้สร้างช่องว่างเพื่อรอให้คู่แท้ของคุณเข้ามาอยู่ และคู่แท้ของคุณก็จะเข้ามาที่นั่นจริงๆ และคู่แท้คนนั้นจะเป็นคู่รักคนเดิมของคุณเสมอ...ตลอดไป

 

   
Copyright 2005
Developed by S-One Technology Co.,Ltd.
Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy. © All rights reserved.
The material on this site may not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise
used, except with the prior written permission.